Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Profil

ING Group vznikla v roce 1991 propojením bankovní skupiny NMB Postbank Groep a největší holandské pojišťovny Nationale-Nederlanden. Společné ambice a příbuzné kořeny obou institucí daly vzniknout společnosti pod názvem Internationale Nederlanden Group. Brzy se však ve finančních kruzích rozšířilo označení ING. Společnost na to reagovala změnou statutárního názvu na ING Groep N.V.


Od svého vzniku nastoupila ING Group cestu rychlé expanze. Společnost se rozrůstala zejména přirozenou cestou, tj. získáváním nových klientů, ale významné tržní podíly získala také díky několika objemným mezinárodním akvizicím. K těm největším patří akvizice investiční banky a správce aktiv Barings v roce 1995, americké pojišťovny Equitable of Iowa Companies v roce 1997, belgické Bank Brussels Lambert v lednu 1998, německé BHF-Bank v roce 1999, amerických pojišťovacích obrů ReliaStar, Aetna Financial Services a Aetna International v roce 2000, polské Bank Slaski a mexické pojišťovny Seguros Comercial America v roce 2001.

ING je známá svým inovativním přístupem k potřebám klientů při poskytováním integrovaných služeb v oblastech pojišťovnictví, bankovnictví a správy aktiv. Od ostatních finančních institucí se odlišuje také úspěšným působením v oblasti životního pojištění v rozvíjejících se ekonomikách. Další specializací je ING Direct - internetový a direct marketingový koncept retailového bankovnictví, díky kterému slaví úspěchy v již vyspělých ekonomikách.

ING Group N.V. je kótována na burze v Amsterdamu. Je vlastníkem všech akcií ING Bank N.V. a ING Verzekering N.V. Všechny činnosti v oblasti bankovnictvípojišťovnictví a správy aktiv jsou včleněny do těchto dvou společností. Tato struktura je podmíněna nizozemským právním řádem, který vyžaduje oddělení bankovních a pojišťovacích aktivit. ING Verzekeringen N.V. je jediným vlastníkem své dceřinné společnosti ING Continental Europe Holdings B.V. se sídlem v Haagu, která je 100% vlastníkem akciových společností ve střední a východní Evropě - v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku.

ING není zaměřena pouze na zisk, ale zároveň podporuje mnoho projektů jako společensky zodpovědná společnost. Naše firemní zásady: jednáme čestně, jsme jasní a otevření, vzájemně se respektujeme a jsme sociálně a enviromentálně zodpovědní, nám předkládají firemní hodnoty a závazky vůči společnosti a životnímu prostředí. Aktuální souhrné informace o těchto projektech jsou k dispozici v anglickém dokumentu Corporate Social Responsibility report 2009.

Více informací na www.ing.com

Náš úspěch

Některé obchodní příležitosti jsou prostě prvotřídní!

ING podpořila České dráhy Eurobondem ve výši 300 mil. euro, jež společnost může investovat do nákupu nových vlaků a materiálů s cílem výrazně snížit dobu, po kterou trvá jízda mezi českými městy.

Více informací