Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Důležité dokumenty

V souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejících předpisů k 1.1.2014 jsme přistoupili k úpravě dokumentů a podmínek týkajících se využívání služeb ING Bank N.V., pobočka Praha. Zároveň se ING Bank N.V., pobočka Praha rozhodla připojit k procesu harmonizace dokumentů a podmínek napříč pobočkami ING Bank N.V. působícími v Evropě.