Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Úrokové sazby ING Praha

MěnaING Prague Credit Base RateÚrok z prodlení
(ING Prague Debit Base Rate)
AUD 0,00 % 12,00 %  
BGN 0,00%; -0,8 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 350 000 BGN  4,75 %  
CAD 0,00 % 12,00 %  
CNY 0,00 % 19,00 %  
CZK 0,00 % 6,75 %

 

CZK z částky zůstatků finančních institucí

-10 % p.a. z částky zůstatků Finančních institucí, jejichž hodnota
přesáhne částku 300 000 000 CZK

6,75 %  
DKK - 1,6 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 500 000 DKK 8,00 %  
EUR 0,00%; - 0,5 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 3 000 000 EUR 7,40 %  
GBP 0,00 % 7,00 %  
HRK 0,00 % 6,75 %  
HUF 0,00%; - 0,6 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 60 000 000 HUF 14,00 %  
CHF 0,00%; - 1,5 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 200 000 CHF 4,50 %  
JPY 0,00%; -0,7 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 20 000 000 JPY 3,50 %  
NOK 0,00 % 8,00 %  
PLN 0,20 % 9,50 %  
RON 0,00 % 22,00 %  
RUB 0,00 % 30,00 %  
SEK 0,00%; - 1 % p.a. z částky zůstatku účtů jejichž hodnota přesáhne 500 000 SEK 6,00 %  
TRY 0,20 % 999,00 %  
USD 0,00 % 8,00 %  

End of Year fee (všechny měny)
Jednorázový poplatek ve výši 0,15 % ze Zvýšené částky* zůstatku všech účtů klienta ve všech měnách k 31. 12., za předpokladu, že agregovaný zůstatek účtů s kladným zůstatkem k tomuto dni přesáhne 100 000 000 CZK.*

* Zvýšená částka se vypočte jako rozdíl mezi agregovanými kladnými zůstatky všech účtů klienta k 31. 12. a průměrem agregovaných kladných zůstatků všech účtů klienta za období od 1. 9. - 30. 11. daného roku navýšeného o 30 %.

Zůstatky na účtech vedených v jiných měnách než CZK se přepočtou do CZK středovým kurzem České národní banky platným dne 31. 12. daného roku.