Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Infrastruktura

Dobrá infrastruktura může podpořit ekonomický rozvoj a prosperitu, ale pokračující potřeba infrastrukturních investic klade velké požadavky na finanční trhy. Kvůli své nepostradatelnosti musí být infrastrukturní aktiva obecně strukturována na úroveň investičního stupně, zajištěna proti makroekonomickým rizikům a často nějakým způsobem regulována či licencována. ING Wholesale Banking (WB) vám vše vyjasní a bude vám sloužit jako maják ve složitém světě infrastruktury.


Tým ING WB Infrastructure Finance (IF) představuje multiproduktový byznys a pokrývá úplnou škálu infrastrukturních aktivit od financování projektů na zelené louce po akvizice, přes refinancování, sekuritizaci peněžních toků celého podnikání, restrukturalizace až po poradenství. Náš tým poskytuje služby řadě klientů včetně rozvodných a stavebních společností, specializovaných provozovatelů a fondů. Odborné znalosti našeho týmu slouží jako cenný nástroj pro řízení rizik a marketing. V souladu s programem udržitelnosti WB se zaměřujeme na projekty řešící ekologické problémy, které ústí v dlouhodobý, hmatatelný společenský přínos. Všechny naše projekty procházejí přísným hodnocením ekologických a sociálních dopadů.

Na rychle rostoucím a rozvíjejícím se globálním trhu infrastrukturních projektů musí tým IF zajistit, aby zdroje byly využity pro správné klienty a záměry. Jako finanční partner analyzuje ING WB všechny příležitosti a zajistí návrh správné struktury. Budete mít přímý prospěch z naší odbornosti a rozsáhlé sítě. Neváhejte se tedy seznámit s naší nabídkou.

  • Multiproduktová odbornost k pokrytí plné škály infrastrukturních aktivit
  • Speciální sektorové znalosti jako cenný nástroj pro řízení rizik a marketing.
  • Projekty podporující program udržitelnosti
  • Zajistěte si přímý prospěch z naší odbornosti a sítě

Náš úspěch

Některé obchodní příležitosti jsou prostě prvotřídní!

ING podpořila České dráhy Eurobondem ve výši 300 mil. euro, jež společnost může investovat do nákupu nových vlaků a materiálů s cílem výrazně snížit dobu, po kterou trvá jízda mezi českými městy.

Více informací