Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Kovy a energie

Produkty sloužící k financování hutních a energetických projektů pokrývají strukturované transakce v sektoru přírodních zdrojů se zaměřením na rozvíjející se trhy. Naše nabídka se vztahuje na veškeré fáze komoditního cyklu v oblasti hutnictví a hornictví, těžby a zpracování ropy a zemního plynu a souvisejících sektorech včetně produkce, přepravy, skladování, zpracování a uvádění na trh. Získáte tak zdroje pro financování pracovního kapitálu, investic, rozšíření obchodní činnosti a akvizic.


Financování v oblasti kovů a energií má dvě základní charakteristiky. 1. Dlužník je buď poskytovatel komodit nebo služeb na rozvíjejícím se trhu, nebo subjekt z některé země OECD, který kupuje komodity či poskytuje kapitálové vybavení, služby či vstupy. 2. Peněžní toky potřebné pro obsluhu dluhu plynou ze stávajících produkčních/servisních kapacit a typicky vznikají na základě krátko- až střednědobých smluv s mezinárodními a/nebo místními partnery, kteří jsou nedílnou součástí související výrobní struktury.

  • Struktura financování je obvykle založena na toku komodit se souvisejícím tokem peněz, který je vytvořen stávajícími výrobními a/nebo servisními kapacitami.
  • Globální obchodní platforma s působností ve střední a východní Evropě/SNS, na Blízkém východě a v Africe, na americkém kontinentu a v Asii.
  • Odbornost v hutnictví a hornictví, výrobě a zpracování ropy a plynu a souvisejících odvětvích.
  • Prokazatelné zkušenosti a velké uznání na trhu jako přední poskytovatel strukturovaných finančních řešení.

Náš úspěch

Některé obchodní příležitosti jsou prostě prvotřídní!

ING podpořila České dráhy Eurobondem ve výši 300 mil. euro, jež společnost může investovat do nákupu nových vlaků a materiálů s cílem výrazně snížit dobu, po kterou trvá jízda mezi českými městy.

Více informací