Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Strukturované financování exportu

Investor či exportér zaměřující se na rozvíjející se trhy může každý den narazit na řadu finančních, komerčních či politických rizik. ING Wholesale Banking (WB) tato rizika zná a dokáže poskytnout individuální poradenství a finanční řešení pro vaši společnost, její zahraniční zákazníky i pro vaše zahraniční investice. ING WB vyniká zejména ve strukturování exportního financování v zemích, kde může být obtížné či nákladné získat dlouhodobé financování bez zmírnění rizika a kde se na projektech podílejí exporty a/nebo investice z řady zemí. Nechejte si od specializovaného týmu ING WB pro strukturované financování exportu poradit, jak zmírnit různá rizika, jímž čelíte.


Tým ING WB pro strukturované financování exportu má bohaté zkušenosti se zajištěním krytí rizik od agentur poskytujících exportní úvěry v nejvýznamnějších exportérských zemích. Veškeré agentury poskytující exportní úvěry, s nimiž spolupracujeme, jsou členy Bernské unie, předního sdružení pro exportní úvěry a investiční pojištění na celém světě. Členové této unie dodržují pravidla a zásady, jež Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vypracovala v zájmu podpory přeshraniční spolupráce a stabilního obchodu. Specializujeme se mimo jiné na finanční řešení v zemích, kde je obtížné či nákladné získat dlouhodobý úvěr bez zmírnění rizik. Další naší významnou silnou stránkou je vzhledem ke znalostem místních podmínek řešení projektů, do nichž jsou zapojeny investice a/nebo exporty z řady zemí. Díky své schopnosti pracovat s řadou zdrojů se ING WB řadí ke špičce v oboru. K dalším charakteristikám našeho strukturovaného financování exportu patří možnost komplexního pojištění rizik od renomovaných soukromých pojistitelů.

Náš tým poskytuje finanční řešení, která zmírňují politická a obchodní rizika, jimž můžete čelit při přeshraničních transakcích a/nebo investicích. Prověříme vaši konkrétní situaci a nabídneme řešení, které vyhovuje vašim podmínkám. Pokud potřebujete radu finančního specialisty v této oblasti, obraťte se na nás a řekněte nám, jak vám můžeme pomoci.

  • Důkladné porozumění tomu, jak se sjednává krytí rizik, a bohaté zkušenosti v této oblasti
  • Finanční řešení v případech, kdy je dlouhodobé úvěrování bez zmírnění rizik nákladné či obtížné
  • Zásadní význam práce s řadou zdrojů
  • Vynikající vztahy s nejdůležitějšími agenturami pro exportní úvěry a soukromými pojišťovateli rizik

Náš úspěch

Některé obchodní příležitosti jsou prostě prvotřídní!

ING podpořila České dráhy Eurobondem ve výši 300 mil. euro, jež společnost může investovat do nákupu nových vlaků a materiálů s cílem výrazně snížit dobu, po kterou trvá jízda mezi českými městy.

Více informací