Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Akreditivy, inkasa a záruky

Pokud se vaše společnost zabývá importem či exportem, neobejde se bez banky, která usnadní její globální obchodní aktivity. Individuální produkty pro financování obchodu od ING minimalizují riziko transakcí, aby vaše společnost držela krok s tržním vývojem.


Naše produkty pro financování obchodu zahrnují akreditivy, dokumentární inkasa a bankovní záruky. U dokumentárního akreditivu zaručuje banka kupujícího prodávajícímu, že platba bude provedena po splnění jistých kritérií. Dokumentární inkaso (stejně jako akreditiv) snižuje riziko nezaplacení v mezinárodních obchodních transakcích a bankovní záruka zajišťuje vaše závazky vůči třetím stranám. Všechny tyto produkty nabízejí zabezpečení a ochranu proti rizikům v případě, že mezinárodní obchodní transakce neprobíhá dle předpokladů.

Importéři a exportéři mohou akreditiv použít i k získání financování. Exportér může například od místní banky obdržet prostředky na výrobu zboží, jelikož banka má jistotu, že platba proběhne, jakmile budou podle podmínek akreditivu předloženy potřebné dokumenty.

Naši odborníci na obchodní financování důkladně analyzují vaši obchodní činnost, abychom byli schopni nabídnout řešení odpovídající vaší situaci. Naše produkty lze zkombinovat a sestavit z nich individuální produkt, který omezí vaše rizika a otevře vašemu podniku cestu k prosperitě.

  • Usnadnění globálních podnikatelských aktivit
  • Minimalizace rizik spojených s transakcemi
  • Produktová nabídka odpovídající vašim požadavkům
  • Cesta k prosperitě vaší společnosti

Náš úspěch

Některé obchodní příležitosti jsou prostě prvotřídní!

ING podpořila České dráhy Eurobondem ve výši 300 mil. euro, jež společnost může investovat do nákupu nových vlaků a materiálů s cílem výrazně snížit dobu, po kterou trvá jízda mezi českými městy.

Více informací