Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Payment factory

Jako finanční instituce nebo velký podnik provádíte každý den spoustu plateb. Na tom není nic zvláštního. Jenže snížením počtu těchto transakcí ušetříte čas i peníze. Z tohoto důvodu vám ING Wholesale Banking (WB) nabízí centralizovanou službu ING Payment Factory (PAF), která provádění plateb výrazně zjednoduší.


ING PAF je překryvná služba, která poskytuje rozhraní mezi vaším systémem EPR a naší infrastrukturou. Zjednodušuje celý váš platební proces. Vaše „platební továrna“ nabízí jednotně a za nízkou cenu end-to-end konektivitu se zúčtovacími systémy a platební infrastrukturou. Pomůžeme vám dosáhnout sjednocení napříč distribučními kanály, formáty souborů a standardy. Harmonizací procesů vyloučíte duplicitu procesů treasury, zvýšíte dohled nad místními kancelářemi a dosáhnete skvělých úspor z rozsahu. Z jediného místa můžete ovládat všechny evropské účty a zároveň používat místní produkty.

ING WB může vytvořit „továrnu na platby“ na míru vašim konkrétním potřebám. ING PAF pomáhá optimalizovat řízení likvidity. Odchozí platby musejí být definovány tak, aby se shodovaly se splatností krátkodobých investic. Pokud vám to bude vyhovovat, můžeme „továrnu na platby“ zavádět postupně a dokonce ji zkombinovat s „továrnou na inkaso“.

  • Optimalizace řízení likvidity
  • Sjednocení napříč distribučními kanály, formáty souborů a standardy
  • Snížení duplikací v IT systémech pro treasury
  • Zvýšení dohledu nad místními pobočkami
  • Zvýšení účelnosti a nákladové efektivity omezením ručních operací

Náš úspěch

Některé obchodní příležitosti jsou prostě prvotřídní!

ING podpořila České dráhy Eurobondem ve výši 300 mil. euro, jež společnost může investovat do nákupu nových vlaků a materiálů s cílem výrazně snížit dobu, po kterou trvá jízda mezi českými městy.

Více informací