Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Řízení likvidity

Řízení likvidity se vztahuje ke každodenním aktivitám souvisejícím se řízením peněžních toků a k odpovídajícím likviditním, úrokovým a měnovým otázkám.


Celoevropská řešení

Pokud usilujete o větší kontrolu nad hotovostní pozicí či chcete maximalizovat úrok zápočtem zůstatků na účtu, naše řešení pro řízení likvidity vám zjednoduší život. Díky rozsáhlé síti ING po celé Evropě vám můžeme nabídnout místní odbornost a znalost. Poskytneme vám struktury pro místní i přeshraniční řízení likvidity, plnou škálu překryvných služeb včetně vyrovnávání hotovostních zůstatků, sdružování účtů a vzájemných zápočtů.

Globální řešení

Prostřednictvím Bank Mendes Gans (BMG) taktéž nabízíme globální překryvná řešení nad rámec infrastruktury lokální banky. Jakožto nezávisle řízená dceřiná společnost ING je BMG jedinou bankou na světě, která se zabývá výlučně likviditou a řešeními informačního managementu pro nadnárodní společnosti. Pokud své globální procesy řízení likvidity svěříte BMG, můžete z toho výrazně těžit. BMG je známá vysoce kvalitními službami šitými na míru. Její nástroje pro sdružování účtů, zápočty a řízení expozice vám umožní maximalizovat likviditu. BMG umožňuje oddělením treasury ideálně využít pracovní kapitál – na celém světě, napříč měnami a bankami. Více informací najdete na stránce www.mendesgans.com.

Přizpůsobeno potřebám vaší společnosti

ING Commercial Banking a Bank Mendes Gans společně na globální i lokální úrovni vytvářejí robustní struktury pro řízení likvidity, uzpůsobené potřebám vaší společnosti.

  • Optimalizace globální hotovostní pozice
  • Snížení nákladových úroků
  • Eliminace potřeby měnových a swapových transakcí
  • Kontrola každodenního řízení hotovosti
  • Překryvná řešení nad rámec stávající infrastruktury lokální banky
  • Více měn, více zemí, více bank
  • Bezproblémová implementace likviditní strategie
  • Rozsáhlá síť a kvalifikovaní zaměstnanci

Obraťte se na nás a řekněte nám, jak vám můžeme pomoci.

Náš úspěch

Některé obchodní příležitosti jsou prostě prvotřídní!

ING podpořila České dráhy Eurobondem ve výši 300 mil. euro, jež společnost může investovat do nákupu nových vlaků a materiálů s cílem výrazně snížit dobu, po kterou trvá jízda mezi českými městy.

Více informací