Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Zajištění inflačního rizika

Podniky, jejichž příjmy či náklady jsou zcela či částečně navázány na inflaci (například řada regulovaných odvětví či realitních společností), mohou čelit pohybům v celkové cenové úrovni, jejichž dopad může být značný.


Specialisté na řešení podnikových rizik v ING Wholesale Banking (WB) zanalyzují, do jaké míry je vaše společnost vystavena inflaci. Tyto analýzy spoléhají na řadu modelů a pracují s peněžními toky vaší společnosti, které jsou vystaveny inflačnímu riziku, i s tržními daty. Na základě této analýzy lze formulovat různé strategie zajištění.

K dispozici je několik finančních instrumentů, jako jsou inflačně indexované deriváty, které se běžně používají při řízení aktiv a pasiv. ING nabízí širokou škálu těchto inflačně indexovaných nástrojů – spojte se s našim týmem a nechejte si poradit, jak se zajistit proti inflačnímu riziku.

  • Omezení rizika spojeného s inflací
  • Specializované týmy na celém světě
  • Zajišťovací strategie šité na míru vašim obchodním potřebám
  • Široká škála nástrojů vázaných na inflaci 

Náš úspěch

Některé obchodní příležitosti jsou prostě prvotřídní!

ING podpořila České dráhy Eurobondem ve výši 300 mil. euro, jež společnost může investovat do nákupu nových vlaků a materiálů s cílem výrazně snížit dobu, po kterou trvá jízda mezi českými městy.

Více informací