Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Přebytečná hotovost

Má-li vaše společnost přebytečnou likviditu a chce investovat do krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé budoucnosti, ING Wholesale Banking (WB) vám pomůže díky nabídce různých investičních produktů. Regulační prostředí, v němž firmy a banky působí, se neustále vyvíjí. V reakci na tyto změn vyvinula ING WB investiční řešení na míru tak, aby byly splněny regulační požadavky kladené jak na klientskou základnu, tak na banku. Výsledkem je řada produktů s různými charakteristikami, díky nimž budete přebytečnou likviditu moci investovat s konkurenceschopným výnosem a způsobem, který vám vyhovuje.


ING WB může zprostředkovat krátkodobé investice prostřednictvím běžných a lehce strukturovaných vkladů. Tyto produkty mají různé charakteristiky s ohledem na splatnost, návratnost, likviditu a flexibilitu. Níže najdete různé možnosti a jejich charakteristiky:

 VkladySpořicí účet s výpovědní lhůtouVklad na požádání
Stručný popis Standardní investice na dobu určitou Spořicí účet se zpožděným stažením prostředků Vklad s fixní sazbou a výplatou na požádání
Splatnost 1 den až 5 let Bez stanoveného období / průběžné 35 či 95denní výpovědní období 3, 6 a 9 měsíců
Výnos Na základě sazby EURIBOR. Spread závisí na tržních podmínkách. Na základě 1 nebo 3měsíční sazby EURIBOR. Spread závisí na tržních podmínkách. Na základě sazby EURIBOR. Spread závisí na tržních podmínkách (při držbě do splatnosti) Existuje poplatek za předčasné ukončení, který je roven dvojnásobku výnosu (kupón se sazbou EURIBOR) za zbývající období
Riziko protistrany ING BANK NV ING BANK NV ING BANK NV
Likvidita Doba určitá 35 nebo 95denní výpovědní lhůta Denní likvidita s předem známým poplatkem za předčasné ukončení

ING CB může taktéž zprostředkovat krátko- a střednědobé investice prostřednictvím různých produktů v sekuritizované podobě. Velkou výhodou těchto produktů je, že je snazší diverzifikovat investiční portfolio investicí do většího počtu titulů a že obchodovatelnost cenných papírů zajistí v případě potřeby likviditu.

Cenami ověnčená kancelář ING Euro Commercial Paper (ECP) vám pomůže s investicí přebytečné likvidity do řady emisních programů ING Bank NV, ale také do široké škály cenných papírů jiných emitentů počínaje vládními orgány přes podniky až po další finanční instituce. Kancelář ING ECP je pověřeným obchodníkem ve více než 220 programech depozitních certifikátů a obchodních cenných papírů.

Většinu cenných papírů ING Bank či třetích stran lze emitovat v různých formátech či s na míru zvolenými vlastnostmi, např.:

  •    Depozitní certifikáty, obchodní cenné papíry či formát EMTN
  •    Fixní či pohyblivé sazby
  •     Prvky prodejní či nákupní opce
  •   Různé měny či splatnosti

Máte-li přístup k terminálu Bloomberg, najdete ceny kanceláře ECP pod položkou ECPX či IBCP1. 

Ať už jsou vaše investiční cíle jakékoli, spojte se s námi a dovolte, abychom vám pomohli najít správné řešení pro přebytečnou likviditu.

  • Krátkodobá a střednědobá řešení přebytečné likvidity
  • Investiční řešení, která splní regulační požadavky kladené jak na klientskou základnu, tak na banku
  • Krátkodobé investice prostřednictvím běžných vkladů, lehce strukturovaných vkladů a cenných papírů
  • Cenami ověnčená kancelář ING Euro Commercial Paper

Náš úspěch

Některé obchodní příležitosti jsou prostě prvotřídní!

ING podpořila České dráhy Eurobondem ve výši 300 mil. euro, jež společnost může investovat do nákupu nových vlaků a materiálů s cílem výrazně snížit dobu, po kterou trvá jízda mezi českými městy.

Více informací