Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Zajištění úrokového rizika

Úrokové sazby ovlivňují firmy v mnoha směrech a mají dopad jak na aktiva, tak na pasiva. Krátkodobé sazby (např. LIBOR), na které jsou často vázány bankovní úvěry a krátkodobé vklady, se mění den ode dne. Dlouhodobé sazby, které jsou základem pro emise na trzích dluhového kapitálu, se mohou měnit i každou sekundu.


Pro většinu dnešních společností je úrokové riziko nedílnou součástí strategie řízení rizik.

Prvním krokem je analýza těchto rizik. Týmy pro řešení podnikových rizik ING Wholesale Banking (WB) pro vás takovou analýzu provedou na základě několika modelů s využitím specifických informací o vaší společnosti (např. finanční potřeby, stávající úvěrové portfolio, kalendář splatnosti závazků) a tržních údajů (např. úrokové sazby, měnové kurzy, míra volatility). Na základě této analýzy pak navrhneme způsob nejlepšího řízení a omezení tohoto rizika.

V řízení aktiv a závazků se běžně používají finanční nástroje, jako jsou úrokové deriváty. ING WB jich nabízí celou škálu.

Díky kancelářím pro prodej, obchod, výzkum a strukturování úrokových instrumentů v Amsterdamu, Bruselu, Londýně a Singapuru má skutečně globální působnost a know-how a může svým klientům nabídnout vynikající služby v oblasti řízení rizik. Doplňkem těchto služeb je výzkum zaměřený na řadu hospodářských a tržních trendů. Spojte se s námi – pomůžeme vám s omezením rizik.

  • Důkladná analýza rizik založená na specifické situaci klienta a tržních datech
  • Kanceláře pro prodej, obchod, výzkum a strukturování úrokových instrumentů v Amsterdamu, Bruselu, Londýně a Singapuru
  • Řešení odpovídající podmínkám vaší společnosti a sektoru 

Náš úspěch

Některé obchodní příležitosti jsou prostě prvotřídní!

ING podpořila České dráhy Eurobondem ve výši 300 mil. euro, jež společnost může investovat do nákupu nových vlaků a materiálů s cílem výrazně snížit dobu, po kterou trvá jízda mezi českými městy.

Více informací