Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Úvěrové riziko (deriváty)

Podniky s expozicí vůči obchodním partnerům na rozvíjejících se trzích mají také významnou expozici vůči úvěrovému riziku a riziku zemí. Podniky, které mají pobočky či dceřiné společnosti na rozvíjejících se trzích, musejí řídit finanční profil v tvrdé i místní měně, což často komplikují daňová a místní regulační omezení.


ING Wholesale Banking (WB) poskytuje zajištění a finanční řešení pro společnosti usilující o řízení úvěrového a finančního rizika jak na rozvinutých, tak na rozvíjejících se trzích. Tým pro strukturování a úvěrové obchody pracuje v Londýně, New Yorku a Singapuru a nabízí globální působnost i přístup k odborným znalostem řady místních kanceláří na rozvinutých a rozvíjejících se trzích.

Naše řešení zahrnují:

  • Úvěrování společností na rozvíjejících se trzích s cílem poskytnout rychlé a smysluplné bilaterální financování za tržních sazeb. (Služby poskytujeme jak soukromým, tak veřejným společnostem a rating není podmínkou)
  • Řešení pro vnitropodnikové financování pro společnosti s pobočkami na rozvíjejících se trzích
  • Zajištění úvěrového rizika pro protistrany na rozvíjejících se trzích
  • Strukturované úrokové a měnové deriváty s možností nové fixace úvěru

To je jen stručný výběr z možností, které poskytujeme. Obraťte se na nás, pokud máte zájem o další informace nebo si přejete, abychom nabídli řešení vašich specifických problémů.

  • Zajišťovací produkty a finanční řešení jak na rozvinutých, tak na rozvíjejících se trzích
  • Týmy pro strukturování a úvěrové obchody v Londýně, New Yorku a Singapuru
  • Globální znalosti, místní odbornost

Náš úspěch

Některé obchodní příležitosti jsou prostě prvotřídní!

ING podpořila České dráhy Eurobondem ve výši 300 mil. euro, jež společnost může investovat do nákupu nových vlaků a materiálů s cílem výrazně snížit dobu, po kterou trvá jízda mezi českými městy.

Více informací